Voor het theoretische deel kun je via autorijschool Drive-Yourself de nieuwste leermiddelen aanschaffen (Theorieboek, theorie cd-rom of een code voor i-theorie via internet) Niet alle kennis kun je uit boeken halen omdat de theorie vaak net iets anders verloopt dan dat je in de praktijk meemaakt. Tijdens de rijles wordt daarom ook vele praktische zaken besproken die je op dat moment meemaakt. Je kunt het beste met de theorie beginnen als je ook praktijklessen volgt dan loopt de theorie en de praktijk redelijk gelijk op. Je kunt natuurlijk ook wat later beginnen met de theorie waardoor je sommige situaties beter kunt herkennen vanuit de praktijk. Eerst je theorie halen mag ook, let wel op dat je theoriecertificaat anderhalf jaar geldig is.

Omdat veel leerlingen aan thuisstudie doen bieden wij geen aparte theorietraining aan. (In 2018 wordt gekeken of dit tot de mogelijkheden gaat behoren) Tijdens de praktijkles is er altijd even een moment waar je vragen kunt stellen over de theorie en zal er door mij ook vragen gesteld kunnen worden betreffende je theoretische kennis. Op deze manier controleren wij toch een beetje of je de theorie beheerst en komen er ook diverse situaties ter sprake. Mocht het op dat moment niet behandeld kunnen worden dan komen we daar de volgende les op terug.

Als je de theorie kent mag/kun jezelf het theorie examen reserveren bij het cbr. http://www.cbr.nl
pas wel op er zijn meerdere sites die dit aanbieden maar die rekenen hogere prijzen.

Mocht er belangstelling zijn voor een theorieavond, dan is er altijd een mogelijkheid om deze te houden. (Zie eerder in het verhaa

BELANGRIJK:

Je mag met 16 jaar je theorie examen doen, terwijl je pas met 16,5 jaar mag starten met de rijlessen.
Denk erom je theoriecertificaat is maar 18 maanden (anderhalf jaar) geldig

Je kunt geen TTT of een praktijkexamen afleggen als je het theorie-examen nog niet met een voldoende resultaat hebt afgerond. Voor meer informatie over examens en regelgeving verwijs ik je door naar de site van het CBR. Onder het kopje Links vind je het formulier voor de gezondheids verklaring en het zelfreflectie formulier. Deze laatste is ook via de rijschool te verkrijgen.

iTheorie 335x90

Promotiefilm iTheorie voor cursisten:

Film met uitleg werking iTheorie voor cursisten: